Teenuse standard on rahvusvahelise auditeerimise, ülevaatuse, kindlustandvate ja seonduvate teenuste standardid (Eesti) audiitortegevuse seaduse alusel.

Audit

Audit annab aastaaruande kasutajatele kindlustunde, et aastaaruanne vastab raamatupidamise reeglitele ja finantsseisu iseloomustav info on tõene. Auditikohustus sõltub ettevõtte tüübist, müügitulust ja varade väärtusest ning töötajate arvust.

Loe täpsemalt Kellele ja millal on raamatupidamise aastaaruande audit kohustuslik?

Kasuta auditikalkulaatorit

Ülevaatus

Ülevaatus annab aastaaruande kasutajatele väiksema kindlustunde kui audit. Ülevaatuse tulemusel veendub audiitor, et aastaaruandes ei ole olulisi vigu. Ülevaatuse võib alati asendada auditiga, kui soovitakse saada suuremat kindlustunnet aastaaruande õigsuse osas.

Loe täpsemalt Kellele ja millal on raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kohustuslik?

Kasuta auditikalkulaatorit

Pakendiaruande audit

Pakendiaruande auditi alus on pakendiseadus ja selle eesmärk on saada audiitori hinnang kalendriaastal pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta. Ettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui 5 tonni aastas, peab oma pakendiaruande laskma auditeerida.

Mitterahalise sissemakse hindamise kontroll

Äriseadustikust tulenevalt peab audiitor kontrollima mitterahalise sissemakse hindamist kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist või kui sellise osaühingu kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist. Aktsiaseltsi mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist peab audiitor alati kontrollima.

Muu

Kokkuleppelised protseduurid, tehingute seaduslikkuse ja erikontrollid juhuks, kui juhtkonnal või omanikul on vaja sõltumatu eksperdi arvamust kas konkreetse valdkonna või aruandekirje kohta.