Sõltumata majandusnäitajatest on audit kohustuslik:

  1. aktsiaseltsile, millel on enam kui kaks aktsionäri
  2. riigiraamatupidamiskohustuslasele
  3. kohaliku omavalitsuse üksusele
  4. avalik-õiguslikule juriidilisele isikule
  5. riigieelarvest eraldist saavale erakonnale
  6. sihtasutustele, mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses
  7. sihtasutusele, mille audiitorkontrolli kohustus tuleneb põhikirjast või nõukogu otsusest.

Riigivaraseaduse alusel tuleb auditeerida äriühingu, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses, aastaaruanne.

Sõltumata äriühingu juriidilisest vormist on audit kohustuslik raamatupidamiskohuslasele, kelle aastaaruande näitajatest vähemalt kaks vastavad alljärgnevatele tingimustele:

Tingimused Audit Ülevaatus
müügitulu 4 000 000 eurot 1 600 000 eurot
varad 2 000 000 eurot 800 000 eurot
töötajate arv 50 inimest 24 inimest

Sõltumata äriühingu juriidilisest vormist on audit kohustuslik raamatupidamiskohuslasele, kelle aastaaruande näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

Tingimused Audit Ülevaatus
müügitulu 12 000 000 eurot 4 800 000 eurot
varad 6 000 000 eurot 2 400 000 eurot
 töötajate arv 180 inimest 72 inimest
  • Kasuta auditikalkulaatorit, et hinnata oma auditikohustust.
  • Loe siit, kuidas määrata audiitorit ettevõtjaportaalis