KM Audit OÜ (tegevusloa number 279) väärtused on professionaalsus, usaldusväärsus ja kliendi tegevusalast lähtuv paindlik töökorraldus.

Vandeaudiitor Koidu Metsamaa audiitorkogu liige, vandeaudiitori number 435, avaliku sektori vandeaudiitor;

 

 

 

 

Kogemus 20 aastat, sealhulgas:

  • audiitori töö KPMG-s ja Rödl-s
  • siseaudiitori töö Rahandusministeeriumis
  • erineva suuruse ja tegevusalaga äriühingud ning avaliku sektori üksused
  • ehitus ja kinnisvara, kaubandus ja teenused, transport ja logistika ning tootmine
  • Eesti finantsaruandluse standard ja avaliku sektori finantsarvestus
  • pakendiaruanded